Foredrag: Inger Elise Reitan forteller om sin oldefar L.O. Reitan // Olavsdagene på Avaldsnes

Arrangementsinformasjon

I serien Mestermøter i Avaldsnes kirke inviteres kjente personer inn for å gi sitt bidrag til troen vår, historiefortellingen vår, eller kulturen vår. Vi bruker ulike formater i serien, fra konserter til utstillinger, og fra intervjuer til foredrag som på hvert sitt - og best mulig - vis vil belyse kveldens tema.

Under Olavsdagene på Avaldsnes' siste arrangement i 2021, vil Inger Elise Reitan, tidligere dosent ved Norges musikkhøgskole i Oslo, fortelle om sin oldefar, L.O. Reitan. Reitan var Avaldsnes kirkes første organist og i tillegg var han kontorsjef ved Visnesgruvene. Trønderen Reitan var aktiv i musikklivet på Visnes, han fikk etter hvert en stor familie og mange barn som både ble døpt og konfirmert i Avaldsnes kirke. Inger Elise  vil også vise bilder og spille fra oldefarens håndskrevne notebok datert "Vigsnæs 1874». Dette blir med andre ord et stykke Avaldsnes- og Visnes-historie. Inger Elise vil også gi en kort presentasjon av en av de etterfølgende organistene i kirken, Klara Johannessen, som virket i Avaldsnes kirke fra 1929-1948, før hun fortsatte sin gjerning i Skåre menighet.
Inger Elise Reitan er født og oppvokst i Haugesund og har vært dosent ved Norges musikkhøgskole i Oslo.
Foredraget arrangeres av Avaldsnes menighet i samarbeid med Nord-Karmøy historielag. Olavsdagene på Avaldsnes støttes av Scandic Maritim, Karmøy kommune, Stavanger bispedømme og Norsk kulturfond.

Billetter kr 100 kan bestilles via Ticketco. 

avaldsnes
kirke
olavskirken
karmsund
haugesund
karmoy
reitan
ingerelise
loreitan
historielag
nordkarmoy
tobiassen
musikk
foredrag
visnes
historie
kopervik
olavsdagene
kirkemusikk
gruve
rallar

Ansvarsfraskrivelse

Billetten refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.